wea_gis_3_-_thomas_schirrmacher_-_may_a_christian_go_to_court